Daniel Obajtek Ludzie Whoiswho Pulsu Biznesu

13 stycznia br. Daniel Obajtek został powołany na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obajtek na stanowisku prezesa PKN Orlen zastąpił Wojciecha Jasińskiego, który kierował płocką rafinerią od grudnia 2015 r. Wraz z nim rada nadzorcza Orlenu odwołała wiceprezesa Mirosława Kochalskiego (w zarządzie Orlenu od lutego 2017 r.) oraz Marię Sosnowską (od czerwca 2017 r.), która pełniła funkcję członka zarządu ds. inwestycji i zakupów. Zarząd PKN Orlen w nowym składzie zadba konsekwentne wzmacnianie pozycji koncernu w kraju i za granicą, a także będzie skutecznie budować wartość koncernu w długim horyzoncie - poinformował w przesłanym PAP komunikacie Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.
Daniel Obajtek, który wcześniej spotkał się z pracownikami istniejącej Elektrowni B zapewnił, że nowa elektrownia nie jest zagrożeniem dla istniejących miejsc pracy, a oni sami obsługują dziś jedne z najsprawniejszych w Polsce bloków klasy 200 MWe. Obajtek wskazuje jednak, że otoczenie makro jest bardzo zmienne, ceny ropy naftowej idą w górę, a duże znaczenie ma też kurs dolara.
Jak podał PKN Orlen, w związku z powołaniem od 6 lutego Daniela Obajtka na stanowisko prezesa zarządu płockiego koncernu, złożył on w poniedziałek rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Energa SA. Pcim chce pomóc angielskiemu komikowi Johnowi Cleese'owi, aby mógł jednak wziąć kredyt w jednym z polskich banków, który reklamuje. Postarał się to wójt tej gminy - Daniel Obajtek - który w czwartek ogłosił, że zamelduje aktora nawet w swoim mieszkaniu.
W¶ród sukcesów Daniela Obajtka podkre¶liæ nale¿y podjêcie wyzwania w zakresie rozwi±zania istotnego dla ca³ego polskiego sektora energetycznego problemu tzw. umów d³ugoterminowych w zakresie zielonych certyfikatów. Downside ten liczony w miliardach z³otych ma istotne znaczenie dla ca³ego sektora. Energa SA, pod kierownictwem Daniela Obajtka, po³¿y³a znaczny nacisk na realizacjê zadañ wpisuj±cych siê w Strategiê na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W połowie lutego śledztwo z wątkiem Obajtka przejęła z Piotrkowa Prokuratura Krajowa, podległa bezpośrednio Zbigniewowi Ziobrze. Sprawa trafiła do małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Właśnie umorzono wątki dotyczące Daniela Obajtka. Powody nie są znane, prokuratura odmówiła POLITYCE udostępnienia akt, jak i uzasadnienia decyzji. Z fragmentu, jaki opublikował portal , wynika, że zdaniem Prokuratury Krajowej „materiał dowodowy nie dostarczył podstaw do wniesienia aktu oskarżenia”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *